Prodialog lider i prekursor Corporate wellness w Polsce od 2002 roku

Czym jest Corporate Wellness?

Corporate Wellness zintegrowane działania, których celem jest zmaksymalizowanie ludzkiego potencjału w firmie dzięki poprawie kondycji psychicznej i fizycznej pracowników, ich stanu zdrowia, samoświadomości i poczucia realnego wpływu na własne życie. To świadome i celowe działania pracodawcy w takich obszarach jak: zdrowie fizyczne, odporność emocjonalna, profilaktyka zdrowia, świadomość ekologiczna, rozwój społeczny, ergonomia pracy, balans praca-życie pracowników. Elementem Corporate Wellness są działania na rzecz społeczeństwa, ekologi. W takim znaczeniu wellness staje się nadrzędnym terminem dla obszaru CSR.

CO DLA PRACODAWCY OZNACZA CHORY, ZMĘCZONY I SFRUSTROWANY PRACOWNIK?

 • Większą fluktuację
 • Obniżoną wydajność w wyniku tzw. „biernej obecności” (pracownik jest fizycznie obecny w pracy, ale nie jest w pełni efektywny z powodów osłabionej kondycji psychicznej lub fizycznej)
 • Wyższą absencję chorobową
 • Obniżoną jakość usług i produktów
 • Stratę na wizerunku firmy
 • Obniżoną lojalność, kreatywność i innowacyjność
 • Wyższy poziom konfliktów
 • Straty finansowe dla firmy

BEZPOŚREDNIE KORZYŚCI DLA PRACODAWCY Z WPROWADZENIA WELLNESSU DO FIRMY

 • Minimalizacja kosztów związanych z:
 • Absencją
 • Fluktuacją
 • Bierną obecnością pracownika
 • Wyższa jakość usług i produktów
 • Więcej innowacji
 • Usprawnienie procesów
 • Nowy wizerunek firmy
 • Element budowania kultury organizacyjnej

PRODIALOG proponuje:

I . Wdrażanie kompleksowych i długoterminowych programów „wellness w firmie” w obszarach:

 1. Zdrowie i styl życia
 2. Stres i równowaga emocjonalna
 3. Balans praca-życie
 4. Zdrowa komunikacja i sfera społeczna
 5. Ekologia i środowisko
 6. Kompetencje zawodowe

Schemat działania PRODIALOG obejmuje:

 • Analizę potrzeb
 • Opracowanie strategii komunikacyjnej; strategia, oprawa graficzna, język komunikacji, działania edukacyjne
 • Opracowanie strategii działań wellness w wybranych lub wszystkich obszarach w zależności od wyników analizy i potrzeb klienta
 • Wdrożenie programu wellness
 • Badanie rezultatów wdrożeń i analiza wyników

Oprócz pełnej oferty warsztatów wellness, wykładów, aktywności, eventów, wyjazdów integracyjnych itd. oferujemy kompleksowy Audyt Potrzeb Wellness, opracowanie strategii komunikacyjnej, tożsamości wizualnej i jej realizacją oraz monitorowanie efektów przeprowadzonych działań. Wspieramy też organizację we wprowadzeniu kultury wellness poprzez konsulting strategiczny obejmujący m.in pomoc w określeniu celów, szans i zagrożeń, przeszkolenie zespołu projektowego oraz ewentualne doradztwo podczas procesu wdrażania. Zobacz: konsulting strategiczny.

II. Akademia Corporate Wellness – jest to oferta zamkniętych warsztatów w zakresie wellnessu dla pracowników, na które firma może wysłać swoich pracowników. Akademia jest doskonałym rozwiązaniem dla tych firm, które nie są zdecydowane na wdrażanie programu kompleksowego i długoterminowego, jak również dla managerów działów HR, którzy chcą przetestować nasze usługi zanim zdecydują się na kompleksowe wdrożenie programu w swojej firmie.

Bo w biznesie ważny jest człowiek!

www.prodialog.pl