Corporate wellness wzmacnia kondycję firm – magazyn Forbes

Dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne stała się w pandemii najważniejszym benefitem. Pokazując, że zrównoważony rozwój przedsiębiorstw to również dobrostan pracujących w nich ludzi. Pozwalając przetrwać różne kryzysy, zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Poniedziałek. Dziesiąta rano. Kilkuset pracowników fabryki Levi Strauss w Płocku podnosi do góry ręce. – Krążymy ramionami do tyłu… Raz…dwa…trzy…cztery… i do przodu! Teraz skręty tułowia w lewo i w prawo – woła lider, który na 10 minut staje się instruktorem motywującym do ćwiczeń, w których uczestniczą szwaczki, szwacze, magazynierzy i inni pracownicy zakładu szyjącego dżinsy na cały świat. I tak codziennie od 2017 roku, kiedy powstał w firmie projekt dobrostanu pracowników „Zdrowie szyte na miarę” przygotowany przez Grupę Prodialog Beaty Dyragi, która jako pierwsza zaczęła wprowadzać programy typu corporate wellness w Polsce. Ten w płockiej fabryce stał się przedmiotem badań Uniwersytetu Harvarda, który analizował różne czynniki składające się na dobrostan pracowników. I sprawdzał m.in., jak taki program, obejmujący nie tylko opracowane przez fizjoterapeutów ćwiczenia, ale też m.in. edukację żywieniową, faktycznie wpływa na kondycję pracowników zmianowych. Po ponad roku badanie zaangażowania Gallupa wykazało, że ich zadowolenie i zaangażowanie wzrosło o kilkadziesiąt procent. A ćwiczenia trwały nawet w trakcie pandemii koronawirusa.

Czytaj całość w magazynie Forbes TU>>

„Corporate wellness wzmacnia kondycję firm”, Forbes, 09.2021, autor publikacji: Magdalena Krukowska

A nie mówiłam?

Wellbeing firmowy w Polsce na przestrzeni prawie 20 lat przeszedł długą drogę. Pamiętam pierwsze szkolenia z obszaru równowagi praca–życie. Następnie jako Prodialog wprowadziliśmy termin „zdrowa firma” oparty na coachingowym kole życia. Potem zaczęliśmy mówić o emocjach i stresie w kontekście rosnącego tempa życia.

W międzyczasie królował temat zdrowego kręgosłupa oraz ergonomii
pracy, a w ostatnich latach dodatkowo pojawił się mindfulness (skądinąd wielokrotnie nadużywano tego terminu, sprowadzając go do wszelkich aktywności związanych z zarządzaniem emocjami czy slow life).

Od tego czasu wiele firm sięgnęło po wellbeing jako realne wsparcie dla ludzi, którzy borykają się z mnóstwem wyzwań towarzyszących pandemii: lękiem o życie własne i najbliższych, kwestiami społecznymi i
zdrowotnymi związanymi z pracą zdalną, izolacją, zmęczeniem, niepewnością, niekończącymi się spekulacjami na temat kolejnych fal CO- VID-19 oraz kształtu nowej rzeczywistości.

Na co więc możemy liczyć w nadchodzącym czasie? Co nowego się pojawi, w którą stronę podąży corporate wellness? Na jakie potrzeby i w jaki sposób będziemy odpowiadać?

Wszyscy, którzy pytają mnie od tych blisko dwóch dekad, co jest
najważniejsze i kluczowe dla projektów wellbeingowych, otrzymują niezmiennie tę samą odpowiedź. Najważniejsze jest procesowe, strategiczne podejście oparte na celach biznesowych organizacji i odpowiadające na realne potrzeby pracowników i kadry menedżerskiej. I co równie istotne – wpisane w kulturę organizacyjną firmy.

O tym wszystkim mówiłam i pisałam już setki razy. Natomiast odnoszę wrażenie, że dopiero teraz nadszedł moment, gdy to wszystko zaczyna się zazębiać i tworzyć spójną całość.

Paradoksalnie to pandemia przyspieszyła wzrost świadomości i rozumienie rangi powyższych kwestii, a sam termin
„holistyczny”, który przez lata był dewaluowany, teraz zyskuje nowe życie. Dlaczego przyspieszyła?

Bo z jednej strony ludzie doszli do wniosku, że potrzebna im jest realna pomoc i wsparcie (nie tylko ad hoc, ale również długofalowe, związane choćby z dynamicznymi zmianami na rynku pracy), a z drugiej firmy zobaczyły, że wellbeing stał się tematem „must have”. Tematem, który nie skończy się jutro – trzeba go na stałe wpisać w politykę benefitową organizacji. I w związku z tym szukają formuły na implementowanie skutecznych programów wsparcia. Szukają sposobu, żeby
wellness stał się częścią kultury organizacji.

Tak więc strategiczny wellbeing wreszcie znajduje należne sobie miejsce. W kolejnych etapach będziemy najpierw potrzebowali uzdrowienia skutków psychospołecznych pandemii, a następnie zaczniemy działać prewencyjnie. 

Wśród przykładowych rozwiązań są programy EAP. Na podstawie obserwacji naszego prodialogowego Centrum EAP widzimy, jak w czasie COVID-19 wzrosło zapotrzebowanie na natychmiastową pomoc psychologiczną. Okazała się ona dla ludzi niezwykle istotna. Przewidujemy, że za jakiś czas stanie się narzędziem przede wszystkim prewencyjnym.

W całym tym procesie kluczową rolę odgrywa kadra menedżerska. Menedżerowie są przecież ważnymi łącznikami pomiędzy wellbeingiem organizacji a wellbeingiem po- szczególnych pracowników, spajającymi cele firmy z celami i potrzebami członków zespołów. 

Budowanie świadomości wśród menedżerów jest więc nieodzowne i na tym zagadnieniu zdecydowanie należy się skupić tu i teraz. Tak jak tu i teraz ważny jest temat nowego modelu pracy oraz wellbeingu nazwanego przez nas hybrydowym, czyli łączącym usługi zdalne ze stacjonarnymi.

„A nie mówiłam?”, Personel Plus, 09/2021, autor: Beata Dyraga

Wellbeing hybrydowy

Podczas tegorocznych konferencji dla HR-u podkreślam, że wellbeing online to nie tylko konieczność wymuszona pandemią, ale początek nowej epoki dla corporate wellness w Polsce. To epoka, która pozwala połączyć usługi online ze stacjonarnymi za pośrednictwem innowacyjnych i dobrze zaprojektowanych pod kątem przejrzystej obsługi narzędzi cyfrowych. Nazwaliśmy to wellbeingiem hybrydowym.

Pozwala łączyć już teraz, bo nadszedł ten moment. Wracając do biur, konfrontujemy się jednocześnie z nową rzeczywistością. Słowem – przechodzimy od teorii do praktyki.

Tak wiele mówiło się o powrocie do normalności. O tęsknocie za rozmowami oko w oko, kawie w biurze. Temat pracy hybrydowej jest od dawna wałkowany. 

Dwa, trzy dni w tygodniu w biurze w ustalonym nowym rytmie, reszta zdalnie – zgodnie z wypracowanym wcześniej systemem. Skutecznym, a przy okazji wygodnym. Czego więc dotyczy ta konfrontacja i jaką rolę odegra wellbeing hybrydowy w firmach?

Z naszych obserwacji wynika, że mniej więcej połowa pracowników nie pała entuzjazmem na myśl o powrocie. I że początkowa euforia ustąpiła chłodnej kalkulacji wyrażonej w prozaicznych pytaniach. Skoro home office jest efektywny, po co wracać, a jak wra- cać, to na jakich dokładnie zasadach? 

Za moment jesień – co jeśli uderzy w nas kolejna fala mutującego wirusa? Ponadto jak w tej zmianie wspierają pracowników menedżerowie i kto wspiera menedżerów? Wśród pytań są też te dotyczące zdrowia. W pandemii na pierwszy plan wysunęły się problemy zdrowia psychicznego. W ślad za nimi podążyły fizyczne, jak bóle kręgosłupa. Wsparcie zdalne w przypadku tych drugich ma ograniczony zakres, a dostępność do fizjoterapeutów jest utrudniona.

Dlaczego o tym piszę? Coraz częściej zgłaszają się do nas firmy z pytaniami: w jaki sposób zachęcić pracowników do powrotu do biur, a w dłuższej perspektywie – jak ich w tych biurach zatrzymać? I, co równie ważne, jak to wszystko zorganizować w hybrydzie? Można to zrobić, wdrażając właśnie… hybrydowy corporate wellness. Przykładowo mogą to być modele aranżacji butikowych przestrzeni wellbeingowych, dostępnych dla
pracowników firmy, ale zarządzanych z pozycji Centrum Usług Wellbeingowych. Wielofunk- cyjnego, bo obejmującego również aktyw- ności przeznaczone dla pracujących zdalnie albo po prostu w organizacjach rozproszonych. W wypadku tych drugich online okazał się szansą, aby z programów korzystali wszyscy pracownicy. Nie, jak kiedyś, tylko ci z centrali.

Rola menedżerów w nowym systemie jest nieoceniona, ale i obarczona ogromną od- powiedzialnością. Już teraz na czoło wysunęły się kwestie wsparcia kadry w zarządzaniu zespołami hybrydowymi. Samo ustalanie harmonogramów w większych zespołach wzbudza wiele komplikacji. Są jeszcze sprawy komunikacji w trybie łączonym (zdalnie i z biura). To podwójne wyzwanie, które wymaga zwiększonej uważności, elastyczności, umiejętności radzenia sobie z emocjami pracowników, którzy będą przechodzić kolejną zmianę. O odporności psychicznej i fizycznej nie wspominając – te problemy widzimy już dziś. Dlatego tak ważne są: wellbeing dla menedżera i rozwijanie kompetencji miękkich niezbędnych w zarządzaniu zmianą.

Z wyzwaniami, napięciami i natłokiem obowiązków mierzą się też działy HR, więc i im przyda się wsparcie. Widzę te potrzeby w postaci choćby zwiększonego w ostatnim czasie zapotrzebowania na sesje mentoringowe dla HR -u. To oczywiście sprawy na tu i teraz, bo rzeczywistość przyniesie kolejne wyzwania. Dobrze byłoby więc teraz już opracować długofalową strategię działań wellbeingowych w systemie hybrydowym. Po to, żeby w nowym modelu pracy mógł się odnaleźć każdy pracownik. Aby budowany dobro- stan przynosił mierzalne efekty. I aby wykorzystać w pełni potencjał wiążący wellbeing pracownika z wellbeingiem organizacji.

„Wellbeing hybrydowy”, Personel Plus 08/2021, autor tekstu: Beata Dyraga

Beata Dyraga na Forum Zdrowia Pracownika w 2021 | Zdrowie psychiczne pracowników

Jak skutecznie budować zdrowie psychiczne pracowników? Jakie usługi, strategie i programy wellbeingowe wdrażać, by wspierały i budowały autentyczne zaangażowanie pracowników, a organizacjom przynosiły dumę i satysfakcję? Jaką rolę odgrywa w tym komunikacja online?

O tym wszystkim opowiem już 17 lutego o godz. 11:25 podczas mojego wystąpienia na Forum Zdrowia Pracownika. Lutowa edycja poświęcona jest zdrowiu psychicznemu w miejscu pracy i odbywa się w całości online. To dobra okazja, aby się spotkać, gdziekolwiek jesteś!

Czytaj dalej Beata Dyraga na Forum Zdrowia Pracownika w 2021 | Zdrowie psychiczne pracowników

Skuteczna zachęta

Felieton Beaty Dyraga w stałej rubryce „Corporate wellness” magazynu Personel PLUS – luty 2021

Co zrobić, żeby więcej ludzi chciało uczestniczyć w konsultacjach
psychologicznych? Jak podnieść frekwencję w zapisach na webinary? Jak spowodować, żeby ludziom się chciało chcieć? Od czego zacząć komunikację projektów corporate wellness? Jakie kanały najlepiej wykorzystać? Jak sprzedać ten projekt do centrali? Jak przekonać zarząd?

Takie pytania słyszę podczas sesji mentoringowych dla działów HR czy BHP, których w ostatnim czasie prowadzę bardzo dużo. Jednym słowem: gros zagadnień dotyczy skutecznej komunikacji w programach wellbeingowych.

Czytaj dalej Skuteczna zachęta

Nie odkładajmy życia na potem

FELIETON BEATY DYRAGA W STAŁEJ RUBRYCE MAGAZYNU PERSONEL PLUS P.T. „CORPORATE WELLNESS”, październik 2020

„- Mamo, mamo, zobacz przecież mówiłaś że dwie głowy to nie jedna, że każdy może cos wymyśleć. Ja mam świetny pomysł!

– Synu daj mi spokój. Tu są poważne sprawy i rodzice muszą pomyśleć teraz sami.  Nie czas na głupoty.”

Każdy dom i każda firma mają swoją kulturę organizacji. Jak wiemy – to pojęcie bardzo szerokie, ale właśnie kultura organizacji w ogromnym stopniu decyduje o tym, jak sobie radzimy  w trudnych sytuacjach czy przechodzimy przez zmiany. Czego może nas nauczyć kryzys czyli np. pandemia w tym kontekście?

Czytaj dalej Nie odkładajmy życia na potem

Odpoczynek w okresie „nie normalności”

FELIETON BEATY DYRAGA W STAŁEJ RUBRYCE MAGAZYNU PERSONEL PLUS P.T. „CORPORATE WELLNESS”, WRZESIEŃ 2020

Kiedy moja koleżanka dowiedziała się o tym że jest chora jej pierwsza myśl była prosta: szybko uporam się z problemem a potem zrobię to co planowałam, czyli zakończę projekt i w końcu wyjadę na upragnione wakacje. Wielkim szokiem była dla niej informacja, ze wyjście choroby może potrwać kilka lat, a tak naprawdę nie ma gwarancji czy nie będzie jeszcze nawrotów. I w zasadzie – jak lekarze stwierdzili – trzeba nauczyć się z tą chorobą po prostu żyć. I koniecznie proszę regularnie odpoczywać –tego akurat nie powinna Pani odkładać na później. Była wstrząśnięta i sporo czasu zajęła jej pogodzenie choroby z codziennymi obowiązkami,  a z czasem udało się znaleźć sposób na to, żeby w takim życiu znaleźć wiele przyjemności, normalnie pracować, nauczyć się odpoczywać i po prostu cieszyć życiem.

Czytaj dalej Odpoczynek w okresie „nie normalności”

Od Agile do Oshawy

FELIETON BEATY DYRAGA W STAŁEJ RUBRYCE MAGAZYNU PERSONEL PLUS P.T. „CORPORATE WELLNESS”, SIERPNIEŃ 2020

Od kilku lat coraz więcej mówi się o filozofii Agile czyli tzw. zwinności w zarzadzaniu. Wywodzący się ze świata projektów informatycznych termin teraz przeniósł sia do obszaru zarzadzania, a obecnie w czasach pandemii nabiera nowego i dużego znaczenia. 

Czytaj dalej Od Agile do Oshawy

Nowe czasy, nowe umiejętności?

FELIETON BEATY DYRAGA W STAŁEJ RUBRYCE MAGAZYNU PERSONEL PLUS P.T. „CORPORATE WELLNESS”, CZERWIEC 2020

 

„Co nas nie zabije to nas wzmocni” – mówi stare powiedzenie. Spróbujmy się temu bliżej przyjrzec. Dlaczego niby ma wzmocnić i dlaczego potrzebne jest cos, co może mnie „zabić” żebym się mogła wzmocnic? Samo to uruchamia w nas odrobinę buntu…
 Otóż natura rozwija się znacznie dynamiczniej w obliczu trudności i wyzwań niż w okresach, kiedy jest stabilnie, komfortowo i bezproblemowo. Jednym słowem komfort i stabilność nie powodują skoków w rozwoju wrzechświata. Wszystkie gatunki roślin i zwierząt często przechodzą trudną drogę żeby przetrwać np wiele nasion umiera, żeby jedno mogło wykiełkować i zapuścić korzenie na twardej skale. Miliony stworzeń na świece na przestrzeni wieków przeobraża swoje organy, kształty, sposoby funkcjonowania dostosowując się do nowych warunków.  

Czytaj dalej Nowe czasy, nowe umiejętności?