O ROLI MANAGERA W REDUKCJI BIERNEJ OBECNOŚCI

Pandemia czy nie, bierna obecność pracowników to jeden z głównych powodów, obniżenia efektywności działania organizacji czzy generalnie naszego działania bez względu na to czym się zajmujemy. Aktualna sytuacja dodatkowo wzmaga to zjawisko, gdyż większość pracowników odczuwa obecnie wiele trudnych emocji, obaw i lęków również managerowie borykają się z trudnościami emocjonalnymi wynikającymi m.in. z braku kontroli, niepewności jutra i niestabilności sytuacji. I o ile nieobecność fizyczna jest widoczna i mierzalna; nieobecnych duchem – zauważyć znacznie trudniej.

Czym jest owa bierna obecność?

Z angielskiego „presenteeism” to określenie stanu, w którym pracownik jest fizycznie obecny w pracy, ale nie jest w pełni efektywny z powodu osłabionej kondycji psychicznej lub fizycznej. Bierna obecność skutkuje obniżeniem wydajności pracy pracownika nawet o 40 proc. Okazuje się ona znacznie kosztowniejszym problemem dla pracodawcy niż jej siostra – absencja.

Podaje się 3 główne powody jakie wpływają na powstanie tego mechanizmu:

 • problemy mentalne, czyli niemożność skupienia, myślenie o problemach osobistych, chaos w głowie itp.
 • problemy z kręgosłupem oraz bóle głowy, które są już plagą naszych czasów i dotyczą coraz większej z grup zawodowych bez względu na wiek czy płeć.
 • problemy gastryczne

Jeśli jesteśmy zestresowani, mamy problemy z balansem praca-życie, doskwiera nam zdrowie, mamy konflikty w domu, jest trudna atmosfera w firmie, etc., to również nasze produktywność i satysfakcja z pracy spada znacząco. Wówczas ciężko nam się otwarcie komunikować z innymi, wzrasta konfliktowość, trudno realizować podstawowe czynności, wykonywać telefony, analizować maile, prosić o wsparcie kolegów czy zgłaszać uwagi do przełożonego. Przekładamy rzeczy na później lub wykonujemy je pobieżnie. Spada koncentracja a więc i bezpieczeństwo pracy niezwykle ważne np. w pracy fizycznej. To dotyczy nas wszystkich; pracowników biurowych, fizycznych, ludzi na stanowiskach kierowniczych, zarządczych, właścicieli firm. Skala firmy nie ma tu znaczenia; mówmy zarówno o jednoosobowej działalności gospodarczej jak i wielotysięcznej korporacji. W każdym wypadku globalna wydajność dnia, tygodnia, roku w organizacji jest pochodną wydajności indywidualnych pojedynczych pracowników.

W obecnej sytuacji kluczowym obszarem przeciwdziałania skutkom biernej obecności jest wsparcie pracowników w radzeniu sobie ze stresem i emocjami. Także i przede wszystkim managerów. Puszczenie kontroli i umiejętność radzenia sobie w sytuacji, która nie jest stabilna i na którą nie mamy wpływu to duże wyzwania dla większości ludzi.

Interesującą propozycją wyjaśnienia roli managera w redukcji biernej obecności wynikajacej z wysokiego poziomu stresu jest koncepcja postulująca konieczność rozróżnienia dwóch rodzajów wymagań: wymagań jako wyzwań i wymagań jako przeszkód. Amerykańska badaczka Marcie Cavanaugh wraz z zespołem była jedną z pierwszych, która zaproponowała takie rozróżnienie. Różnica polega na tym, że wymagania-wyzwania – poza stresem – przynoszą pracownikowi zyski, na przykład w postaci możliwości nauczenia się czegoś czy też wykazania się swoimi umiejętnościami. Natomiast wymagania-przeszkody są wyłącznie źródłem stresu, przeszkadzają w osiągnięciach i nie przynoszą żadnych zysków, które pozwoliłyby nie dopuścić do poważniejszych negatywnych skutków stresu (Cavanaugh i in., 2000) Badania te dogłębnie w 2019 r zanalizował tez zespół CIP, z którym mam okazję współpracować.

Z badań tych wynika, że żeby ludzie potraktowali kryzys jako wymaganie – wyzwanie a nie wymaganie-przeszkodę, a tym samym nie zdemotywowali się i osłabili – kluczowy jest wysoki poziom przywództwa. Najważniejsze kompetencje po stronie managera w sytuacji obecnej to umiejętność udzielenia wsparcia pracownikowi, empatia, jasne wytyczanie zasad oraz pokazanie znaczenia obecnej sytuacji dla rozwoju. Czyli manager, który wspiera pracowników w sposób realny, autentyczny (nie tylko poprzez przysłowiowe „będzie ok” ) oraz pokazuje, że dzięki tej stytuacj mogą się czegoś nauczyć będzie obniżał defacto ich poziom biernej obecności, podnosił motywację, obniżał poziom stresu i pomagał przejść zwycięzko przez trudy sytuacji. Takie podejście pozwoli pracodawcy stworzyć trwały, stabilny, lojalny i efektywny zespół będący motorem generującym zyski dla organizacji jutra. Umiejętności managerskie, o których tu piszę związane są z:

 • umiejętnością odpuszczenia kontroli i zaufaniem do ludzi;
 • wykazaniem empatii i umiejętnością jej okazania w sposób konstruktywny;
 • jasnym definiowaniem zasad współpracy;
 • radzeniem sobie ze swoimi własnymi emocjami w obecnej sytuacji;
 • elastycznością, otwarością na nowe, umiejetnością „odpuszczenia”.

W Prodialogu proponujemy odpowiednio dobrane rozwiązania, które obniżają skalę problemu w całym przedsiębiorstwie w sposób trwały! Wspierają ludzi a tym samym wspierają firmę.

Zapraszam na http://prodialog.pl/

Zapraszam do Akademii wellbeingowej on-line: http://akademia.prodialog.pl/

Zapraszam też na swoje wykłady i warsztaty:

 • AGILE WYPŁYWA ZE ŚRODKA – wsparcie managerów w zarządzaniu „krótkoterminowym”
 • STRES I EMOCJE MANAGERA W ZMIANIE – jak ze spokojem zarządzać swoim zespołem
 • Zmiana MOŻE być szansą – ale jak to OSIĄGNĄĆ?
 • NOWE KOMPETENCJE, nowe możliwości czyli co nas nie zabije to nas wzmocni
 • SILNY DĄB CZY WIOTKA WIEŻBA – strategie na tu i teraz
 • ZARZADZANIE Z POZIOMU INTUICJI – budujemy Organizacje Jutra – szkolenie dla zarządów i managerów wysokiego szczebla

Proszę o kontakt na moim Linkedinie. Większość naszych warsztatów zawiera też pakiet dodatkowych konsultacji. Sposoby i formy pracy do uzgodnienia.