sprawiedliwosc

Zdrowa firma to firma sprawiedliwa

Zdrowi pracownicy to zdrowa firma. A co najlepiej wzmacnia zdrowie pracowników? Okazuje się, że poczucie uczciwego i sprawiedliwego traktowania jest kluczowe – donoszą badacze.

Szwedzko-brytyjski zespół naukowców opublikował własnie wyniki swoich badań na ten temat na łamach „Scandinavian Journal of Work, Environment and Health”.

Analizami objęto ponad 5800 osób pracujących w Szwecji, a dane zbierano w okresie siedmiu lat. Naukowcy interesowali się, czy pracodawcy badanych osób zachowują się w stosunku do nich fair. Czy uczciwie rozdzielane są nagrody w firmie, czy uczciwie ustalony jest poziom wynagrodzeń, czy sprawiedliwie odbywa się przydzielanie zadań przez przełożonych.

Naukowcy zaobserwowali, że zmianom w opiniach pracownika na temat sprawiedliwości w firmie towarzyszyły zmiany stanu jego zdrowia. Na przykład badani, którzy odczuli poprawę traktowania przez przełożonych, czuli się również zdrowsi.

To odkrycie może oznaczać, że bycie sprawiedliwym i uczciwym pracodawcą jest kluczowe dla zbudowania zdrowego miejsca pracy. Z pewnością też wysiłki, żeby firma była fair wobec swojego zespołu, zostaną docenione przez ludzi i pozytywnie wpłyną na ich zdrowie.\

Zdrowa firma jest wydajna

– Te wyniki mogą pomóc w budowaniu świadomości wśród pracodawców i urzędników, na temat tego, że sprawiedliwe miejsce pracy i zdrowie pracowników są ważne i pomagają poprawiać ludzkie samopoczucie, dobrostan i wydajność – zarówno w miejscu pracy, jak i ogólnie – w społeczeństwie – komentuje dr Constanze Eib z Norwich Business School, jedna z autorek badania.

Jej zdaniem, pracodawca wiele może poprawić już na poziomie komunikacji – sprawiając, że pracownicy poczują się traktowani sprawiedliwie.

– To ważne, żeby wiedzieć o tym problemie, bo mogą być w firmie rzeczy łatwe do poprawienia i zwiększenia poczucia sprawiedliwości. Na przykład warto upewnić się, że ludzie mają poczucie, że ich uwagi są rozpatrywane, że pracowników pyta się o zdanie w sprawie zmian i że decyzje nie są podejmowane w sposób stronniczy – podkreśla brytyjska badaczka.

– Ludzie, których firma traktuje uczciwie są bardziej zmotywowani do wysiłku na jej rzecz, a oprócz tego są zdrowsi, prowadzą aktywny tryb życia i czują się dobrze – podsumowuje dr Eib.