Kontakt z przyrodą - ważny w życiu prywatnym i w pracy!

Kontakt z przyrodą jest ważny dla twojego zespołu

Wiadomo od dawna i jest to dobrze zbadane, że życie w zielonym otoczeniu pozytywnie wpływa na nasze zdrowie i dobrostan. Nie było jednak zbyt wielu badań, który by wyjaśniały, jakie skutki społeczne niesie ze sobą bliskość zieleni.

W grudniowym numerze magazynu „BioScience” międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół naukowców ogłosił wyniki dużych badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii. Naukowcy dokładnie przyjrzeli się kilku różnym zmiennym: obiektywnym miarom dotyczącym obecności przyrody w otoczeniu miejskim, własnych ocen wpływu takiego otoczenia na człowieka, spójności lokalnych wspólnot sąsiedzkich i przestępczości.

Wyniki okazały się bardzo ciekawe. Kontakt z naturą okazał się w tych badaniach znacznie ważniejszym czynnikiem wpływającym na relacje z innymi ludźmi, niż wiele innych zmiennych znanych socjologom i ekonomistom. Przyroda ma pozytywny wpływ na sąsiedzkie relacje i obniża poziom przestępczości w okolicy. Takie zmienne jak poziom edukacji badanych osób, poziom dochodów, wiek i płeć, miały łącznie znacznie mniejszy wpływ, niż kontakt z przyrodą.

Firma w zieleni? Warto!

To wyniki niezwykle ważne dla ekonomistów i polityków odpowiedzialnych za rozwój lokalnych społeczności. Ale jest to też niezwykle ważna lekcja dla pracodawców.

Wybór lokalizacji biura warto rozpatrywać biorąc pod uwagę bliskość parków i innych terenów zielonych, a nie wyłącznie „obiektywnych” parametrów, takich jak wysokość czynszu i dostęp do miejsc parkingowych!

Jeśli nie zajmujesz się akurat przeprowadzką firmy, rozważ, co możesz zrobić w tym miejscu, w którym jesteś? Może chociaż kilka doniczek w siedzibie firmy i skrzynki z ziołami na parapecie? Taka skromna inwestycja może mieć bardzo pozytywny wpływ na zachowanie ludzi w zespole.

Kontakt z przyrodą: współpraca i poczucie bezpieczeństwa

Wydaje się, że badania dotyczące przestępczości mają niewiele wspólnego z działaniem firmy. Jednak te badania dotyczyły wpływu, jaki bliskość parków i innych terenów zielonych ma na ludzkie zachowanie – agresja jest jednym z nich. Ponadto, zaspani pracownicy w drodze do siedziby (tudzież wracający wieczorem z biura) będą – jak wynika z tych badań – czuć się bezpieczniej właśnie w okolicach, w których zieleń obniża wskaźnik napadów i kradzieży.

Natomiast ta część pracy naukowców, która dotyczyła spójności wspólnot lokalnych ma jeszcze lepsze przełożenie na biznes – w zdrowym, zielonym otoczeniu jesteśmy bardziej skłonni do współpracy.