Współpraca HR z marketingiem

Dlaczego HR powinien współpracować z Marketingiem?

Dział Zasobów Ludzkich powinien dobrze dogadywać się z Marketingiem w firmie – uważają ekonomiści. Dzięki temu firma jest w stanie wiele zyskać.

Badacze z dwóch amerykańskich uniwersytetów (Rice oraz Kent State) opublikowali ostatnio na łamach „Journal of Marketing Research” wyniki swoich badań na temat koordynacji działań marketingowych i HR-owych w amerykańskich firmach.

HR z marketingiem wspólnie naganiają inwestorów

W swojej analizie wzięli pod uwagę ponad 21 tysięcy różnych zdarzeń biznesowych – wieloletnie dane z 4643 firm. Interesowali się tym, jak poszczególne firmy koordynują swoje działania. Okazało się, że organizacje, których marketingowcy dobrze współpracują z działem HR, osiągają aż o 11 procent wyższą wartość w oczach akcjonariuszy niż te firmy, które relacje z pracownikami uznają za coś absolutnie odrębnego od relacji z klientami.

Badacze odkryli, że pozytywne działania obu pionów organizacji potrafią się wzmacniać. Jeśli oba odnoszą sukcesy, koordynacja ich działalności przynosi dodatkowe zyski. Szczególnie dobrze dało się to zaobserwować w firmach o ścisłej specjalizacji, zajmujących określoną niszę określonego rynku. W ich przypadku i sukcesy i porażki w obszarach relacji z klientami i relacji z pracownikami były bardzo szybko zauważane przez akcjonariuszy.

Klient nie konkuruje z pracownikiem!

Zarówno klienci, jak i pracownicy to dla firmy kluczowe grupy – chociaż niby z trochę innych względów. Niektóre teorie zarządzania sugerują, że obie te grupy rywalizują ze sobą o zasoby firmy. Jeśli firma podnosi płace, to – można sądzić – grozi to wzrostem cen produktów. Cytowana praca podważa takie zdroworozsądkowe teorie, bo łatwo też sobie wyobrazić wiele kontrargumentów dla takiego myślenia.

– Nasze wyniki sugerują, że prezes firmy musi zadbać, by dyrektorzy tych kluczowych działów koordynowali swoją aktywność, by zmaksymalizować wartość firmy – podkreślają autorzy artykułu. – Poprawianie spójności w działaniach na rzecz pracowników oraz na rzecz klientów prowadzi do wielkiej zmiany – finansowej i nie tylko – dodają.

Jeden z autorów, profesor Yan „Anthea” Zhang z Rice University, dodaje, że to szczególnie ważne dla firm działających na niewielkiej liczbie rynków. – Prezesi powinni brać pod uwagę otoczenie, w którym działają ich firmy. Odkryliśmy, że te wyniki są szczególnie silne wśród firm, które raczej wąsko definiują obszar swojej działalności, czyli konkurują z innymi na mniejszej liczbie segmentów rynku – tłumaczy uczony.

Łatwo zrozumieć, że w takich sytuacjach spójne budowanie marki – zarówno jako dobrego pracodawcy, jak i rzetelnego dostawcy produktów – jest z jednej strony łatwiejsze, a z drugiej strony – zaniedbania w takiej koordynacji bywają łatwiejsze do zauważenia.